Απόσπασμα από την πρώτη συζήτηση, Σταθης Γκόνος

Στάθης Γκόνος, Ίδρυμα Θεοχαράκη 2016

Advertisements